بازگشت به جستجو
شماره پروانه ساخت
20/1071-1
نام فرآورده
زعفران
نام تجاري يا برند
دشبون
مشخصات بسته بندی
نام کارخانه
شرکت نیک کاوا افرا
نشانی کارخانه
تلفن کارخانه
05632528401
تاريخ صدور
22/10/1398
تاريخ انقضا
22/10/1400